B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012206610 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende d type ministerieel besluit prom. 09/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 26 april 2010 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het type ministerieel besluit prom. 09/11/2012 pub. 20/02/2013 numac 2013029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012036224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012036292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012206868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning van een financiële crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012036231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012206795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 22, 35 en 52 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012036223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeug

decreet

type decreet prom. 09/11/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206772 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst type decreet prom. 09/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012036205 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type decreet prom. 09/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206853 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst en
^