B.S. Index van de afkondigingen van 15 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/11/2012 pub. 01/02/2013 numac 2012031834 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012206683 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011 ter uitvoering van artikel 111, § 1, lid 2, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012027173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Le Clos du Vertbois » te 's-Gravenbrakel type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012206710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdiensten om er de modaliteiten voor de controle op de afwezigheden wegens ziekte in te voegen type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206684 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206687 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van griffiers van de kamer van beroep van de ambtenaren-generaal en van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressortere

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012207114 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2012/MINFP/01 betreffende de toepassing van artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalinge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2012-2013, van een afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij schoolradio's worden toegelaten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031823 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/1135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de samenstelling van de stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
^