B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012003367 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkt type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 30/04/2013 numac 2013000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2013 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 03/11/2016 numac 2016000653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2012 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een bijzondere dotatie voor 2012 aan de federale politie ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2012 aan bepaalde politiezones ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen t type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.249.906 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012002082 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het beschrijvend evaluatieverslag in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Minister type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.730.903 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

decreet

type decreet prom. 11/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200156 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter verbetering van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in het onderwijs
^