B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2012

Snelle toegang:

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013201083 bron waalse overheidsdienst Overeenkomst tot wijziging van de milieubeleidsovereenkomst van 11 mei 2010 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten
^