B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013200246 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202471 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202470 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 01, 02 en 12 van organisatieafdeling 15
^