B.S. Index van de afkondigingen van 31 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/12/2012 pub. 24/05/2013 numac 2013000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 31/12/2012 pub. 30/10/2014 numac 2014000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/12/2012 pub. 14/02/2013 numac 2013035151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken

erratum

type erratum prom. 31/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009055 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Errata type erratum prom. 31/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009056 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie. - Erratum
^