B.S. Index van de afkondigingen van 4 januari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013035161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het sjabloon voor het monitoringplan voor BKG-installaties, alsmede vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode
^