B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/01/2013 pub. 11/01/2013 numac 2012011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 06/01/2013 pub. 16/01/2013 numac 2013011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen
^