B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2012207553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013007037 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2012- januari 2013 type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin
^