B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013018045 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2013, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013003024 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.25 % - 22 juni 2023 » type ministerieel besluit prom. 15/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 74 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 15/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2007-2008 erkend worden en voor subsidie type ministerieel besluit prom. 15/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2011 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten

erratum

type erratum prom. 15/01/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Errata
^