B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, 17, § 1, 3°, 20, §§ 1, c), en 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 23/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/01/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, alsook de vergoedingen wegens reis- en verblijfskosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Le Vieux Moulin » te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Fagne de Wiaupont » te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Sources du Ruisseau du Passe Brebis » te Tellin type ministerieel besluit prom. 23/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Vallée du Mârsau » te Libin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^