B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2008 houdende aanstelling van de leden van het pedagogisch begeleidingscomité bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Specialisatie in het ondernemingsbeheer van sociale economie » die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van adviseur in socio-professionele integratie » die ressorteert onder het hoger sociaal onderwijs voor sociale promotie van het korte type en type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Pedagogische benadering opleidingen voor volwassenen » die ressorteert onder het hoger pedagogisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Psychosociale benadering opleidingen voor volwassenen » die ressorteert onder het hoger pedagogisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de Programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid « Beheer van een informatie-, onthaal- en raadgevingsproces in het kader van het integratieparcours/Kruispunt-vorming van het Waalse Gewest » , gerangschikt op het niv type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid « Beheer van een informatie-, onthaal- en raadgevingsproces in het kader van het integratieparcours/Kruispunt-vorming van het Waalse Gewest » , gerangschikt op het niv type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013035294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013
^