B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013009097 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek type wet prom. 18/02/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 91.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201316 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikelen 11 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013035226 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de oprichting en de samenstelling van de beoordelingscommissie bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer v type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013201362 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van IWVB in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

erratum

type erratum prom. 18/02/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009175 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek. - Erratum
^