B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar
^