B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013201735 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Werthplatz 54

document

type document prom. 26/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013201311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type document prom. 26/02/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
^