B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2 type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2012200246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het soci type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2012200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitter type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 6 van het reglement van het a type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 6 van het reglement van het aanvullend sectora type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewes type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de c type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2012200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel in de sub type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de instelling van het "Fonds voor de tweede pijler voor het hotelbedrij type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013201889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 j type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsec type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013003129 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2012012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilin type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorw type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academi type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013203157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 200 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen aan Mijnen nv voor een gebied van 363,09 km2 op het grondgebied van de gemeenten As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen
^