B.S. Index van de afkondigingen van 8 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II type wet prom. 08/05/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft. - Duitse ve type wet prom. 08/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013009226 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het s type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vormi type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve a type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, ter vervangin type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het globaal akkoord 2011-2012 in de subsector van de afha type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1, van type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 20 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2012012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de sectorale functieclassificatie en minimumlonen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenst type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rij type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de slotakte type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subs type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geesteli type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012200890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanvulling op de eindejaarstoelage toegekend type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012200131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toepassing van de loonnorm op de lonen voorzien in de type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013009223 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013009222 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot erkenning van twee plaatsen van secretaris-generaal en twee plaatsen van secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 18 sep type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 04/06/2013 numac 2013024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2012009535 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten va type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betref type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bi type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de paritaire commissie bedoeld in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de type ministerieel besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV aan de vennootschap Eni gas & power SA/NV, de hernieuwing van de leveringsvergunning voo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013035432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012 en 21 februari 2013, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenko type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 25 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" in het kader van h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 1991 betreffende de werking van de Franse Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de werking van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor hulpverlening aan de jeugd bedoeld in artikel 4bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

erratum

type erratum prom. 08/05/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subs

arrest

type arrest prom. 08/05/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 08/05/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid ingevolge de herwaardering van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst
^