B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt

bericht

type bericht prom. 13/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013018250 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van

lijst

type lijst prom. 13/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^