B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013002048 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diaman type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018430 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013009439 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014608 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bestuurders van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom » type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014002001 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014585 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. E op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstan type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014600 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Grand-Halleux, ter hoogte van de kilometerpaal 60.558 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014603 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Vielsalm, ter hoogte van de kilometerpaal 68.185 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014601 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Grand-Halleux, ter hoogte van de kilometerpaal 61.386 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014604 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Bovigny, ter hoogte van de kilometerpaal 72.056 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014602 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Vielsalm, ter hoogte van de kilometerpaal 65.580 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014605 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 42, baanvak Rivage - Gouvy, gelegen te Bovigny, ter hoogte van de kilometerpaal 72.920 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014598 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 80.390 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/94136/166 van 28 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. B op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014581 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. A op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstan type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014583 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. C op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstan type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014584 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. D op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstan type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverz type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.400 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.185 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 21.077 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014588 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 20.785 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014590 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 21.867 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014591 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.739 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 24.300 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Havinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 77.865 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014592 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 23.655 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014594 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 25.097 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014596 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 78.386 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014597 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 79.042 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^