B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43duodecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43terdecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50bis van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffend type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonor type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013205901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het model van aanvraag tot overname van de krachtens het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs va type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013014636 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1, 2 en 7 type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014029000 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2013 tot aanstelling van de voorzitter en ondervoorzitter van de examencommissie belast met de evaluatie van de oriënteringstest van de gezondheidssector type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206418 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot overschrijving van de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-cert type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière Le Sauveur » te Oignies type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière de l'Hamérienne » te Oignies type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Château de Jemeppe » te Hargimont type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de l'Alouette » te Hotton type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Verger Namêche » te Loverval type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Der Wirtzbach » te Rocherath en Wirtzfeld type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027236 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Das Schwalmtal » te Elsenborn , Rocherath en Wirtzfeld (Büllingen) type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Das Kolvenderbachtal » te Heppenbach en Herresbach en Honsfeld, Manderfeld en Schönberg (Büllingen) type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Nesselo » te Weywertz type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027233 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Der Rurhof » te Weywertz type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027237 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Das Frankenbachtal » te Manderfeld type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Le Marais de Hosdent » te Latinne type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027227 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Fagnes de Stellerholz » te Sourbrodt type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205938 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van het geschiktheidsexamen voor staffuncties bedoeld in artikel 53 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie EFT-OISP type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013205644 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek V, Titel VII, van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 tot vastlegging van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van de externe carrière van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Namen vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van elektriciteits- en gasdistributienetbeheerders

decreet

type decreet prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205716 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het medisch-sanitair vervoer al dan niet aangepast type decreet prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205695 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende opheffing van het tweede lid, van § 3, van artikel 172 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie type decreet prom. 10/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013205787 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de samenwerkingsakkoorden tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap en betreffende de toetreding van de Franse Gemeenschap tot verscheidene bij wijze van overheidsopdracht georganiseerde aankoopcentrales geactiveer type decreet prom. 10/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013027221 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde : 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Pa type decreet prom. 10/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205828 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 10/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013027220 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het protocol ondertekend te Brussel op 21 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, type decreet prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013027222 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2007 type decreet prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205647 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van het in overweging nemen van personen met een handicap in het kader van een beheerscontract of van hun informatieverplichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de dienst voor hulpverlening en educatief optreden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van « Wallon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor vervangende v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van centra voor opvoedkundige voorlichting type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de erkenning van de Documentatiecentra voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de aanstelling van een operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de dagbladpers en inzake aankoop van dagbladen die kosteloos ter beschik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure voor de aanstelling van een operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op het kosteloze bezoek van beroepsjournalisten in de schoolinrich

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013031813 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 10 OKTOBER 2013 - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 september 2010 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Gezondheids en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013031812 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de regels betreffende de financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing, de uitrusting type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013031846 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de regels betreffende de financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing, de uitrusting type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013031814 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 9 september 2010 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitte
^