B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014615 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de minimale voorwaarden van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 11/02/2014 numac 2013024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 euro aan VZW "Bien être des Salariés" betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de minimale voorwaarden van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 09/01/2019 numac 2018015329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 1 type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 1 type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013204277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullen type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014631 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het strategisch comité van de NMBS- Holding type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014632 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014610 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur, tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van Infrabel NV van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007232 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de interne overplaatsing van sommige op medisch vlak definitief ongeschikt verklaarde militairen als rijksambtenaar bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 03/12/2014 numac 2014007452 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/09/2018 numac 2018031818 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Réseau d'Aide aux Toxicomanes » met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium « Entre ombre et lumière : les addictions. Culture d'addicts : Transmission ? Ritualisati type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014622 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 14.505 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014612 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Ligne, ter hoogte van de kilometerpaal 57.875 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. « Coordination Laïque de l'Action sociale et de la Santé » type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014630 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 18.120 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014620 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 32.057 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.271 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014618 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 30.658 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014617 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 30.063 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014619 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 32.003 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014616 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Komen - Ieper, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 29.347 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014614 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - Ottignies, te Waver, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 21.877 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013014613 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Barry, ter hoogte van de kilometerpaal 68.872 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014623 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 15.378 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014629 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.697 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014624 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.177 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014625 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.583 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014626 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.933 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.504 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014627 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 17.165

decreet

type decreet prom. 14/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206165 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardenecon type decreet prom. 14/10/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013206163 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (1) type decreet prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206164 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool
^