B.S. Index van de afkondigingen van 3 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/11/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of herbenoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder en van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, §§
^