B.S. Index van de afkondigingen van 6 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013014668 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 27 juni 2012 betreffende de technische keuring op verplaatsing
^