B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 november 2012 tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de "Académie royale de Médecine de Belgique"
^