B.S. Index van de afkondigingen van 11 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (1) type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1) type wet prom. 11/11/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 11/11/2013 pub. 30/10/2014 numac 2014000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de v type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risic type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en toekenningsmodalitei type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbew type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en v type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de k type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 24/01/2014 numac 2013205423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013018441 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of d type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2013, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de geneeskundi type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector FILLIN benaming van het paritair comit type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastst type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de pensioent type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013205611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afreken type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de rusttijden van de havenarbeiders van het logistiek c type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bij type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, t type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling v type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pe type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vergoeding die wordt toegekend aan de werkgever die type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van het percentage van de bi type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming, ontslag en vervanging van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigin type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van het bedrag, de wijze van financiering, de modalitei type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaa type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van

document

type document prom. 11/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036188 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 11/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1). - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002. - Erratum type erratum prom. 11/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Erratum
^