B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 612.360 EUR aan het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector. - Addendum type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013024404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013018445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013018455 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003354 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit, bedoeld in artikel IV.41, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 12/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036096 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3bis en 3ter van het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende de steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en de aquicultuursector type ministerieel besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201281 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

lijst

type lijst prom. 12/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen
^