B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

document

type document prom. 13/11/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke eretekens
^