B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003370 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 05/12/2014 numac 2014029760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013206875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de verbetering en de creatie van woningen krachtens artikel 22bis van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
^