B.S. Index van de afkondigingen van 15 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 4 tot 8 juli 2012 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 30/03/2016 numac 2016014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014003011 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Franstalige kamer bij de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden, van een plaatsvervangend lid en van een raadgevend lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangel type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013014643 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013014648 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 februari 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 30/03/2016 numac 2016014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013002074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanwijzing binnen de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, van de hi√ęrarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen
^