B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011588 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003382 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003381 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011587 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Digitale Kunsten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door n type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit over het beroep op de aanbestedingsprocedure krachtens artikel 5, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voo type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013014677 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak N type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013014676 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting Lhoist "Siège Carrières", die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

decreet

type decreet prom. 18/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014200749 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een kwalificatieraamwerk voor de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap
^