B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2013 pub. 04/03/2014 numac 2013014745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013015268 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 19/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013011617 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 32 en 36 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van gezondheidzorg type koninklijk besluit prom. 19/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2013 houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 19/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013207040 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2.719 betreffende het verbod van jacht op grof wild in de afgesloten gebieden
^