B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XV, « Rechtshandhaving » in het WetBoek van economisch recht type wet prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XV, "Rechtshandhaving" in het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014007040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van twee vice-voorzitters van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206803 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013206942 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie
^