B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014686 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 13.516 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014690 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.284 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014691 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 8.470 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014693 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 7.025 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 6.122 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014692 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 7.538 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014695 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 4.985 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 4.436 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014698 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 2.856 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014697 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 3.878 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2011 houdende benoeming van de leden van de netoverschrijdende overlegraad type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014699 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 2.095 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 0.475 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014689 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.822 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 11.327 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 11.994 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 03/10/2014 numac 2014000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met betrekk type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013022590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevalle type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206990 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 1.071 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013018463 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014684 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 14.577 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014685 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 13.815 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Haute Ecole de Bruxelles

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200539 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Onhaye type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013206479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole

decreet

type decreet prom. 21/11/2013 pub. 03/04/2014 numac 2014029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie type decreet prom. 21/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Culturele centra type decreet prom. 21/11/2013 pub. 03/04/2014 numac 2014029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieori type decreet prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de rectorverkiezingen aan de « Université de Liège » en aan de « Université de Mons »

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/11/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203114 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van de Internationale Conventie inzake de rechten van het kind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opdrachten, de samenstelling, de werking en de vergoedingen toegekend aan de leden van de thematische afdeling van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd voor de gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de procedure van erkenning van de audiovisuele werken zoals bedoeld bij artikel 30, 4°, van het decre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan een lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het operationeel gemeenschapsplan voor gezondheidspromotie van 1 januari 2008 tot 30 juni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de herinvesteringspremies

arrest

type arrest prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013003402 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van dez

beschikking

type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031978 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikas

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2013 pub. 19/01/2015 numac 2014031222 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/691 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het afleveren van een getuigschrift van bekwaamheid ter bekrachtiging van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum
^