B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de periode van 1 april 2013 tot 31 maart 2014 aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12, programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 07/04/2014 numac 2014029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde
^