B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433**** van het Strafwetboek, en van artikel 77**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met **** type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003449 bron federale overheidsdienst financien Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003447 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003448 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II type wet prom. 27/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013009545 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met b type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 14/10/2014 numac 2014029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de steunoperator voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036123 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013009517 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Dienst Gerechtskosten. - Omzendbrief 208bis betreffende de gerechtskosten in strafzaken. - Btw op tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht
^