B.S. Index van de afkondigingen van 29 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 09 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201285 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0 1CBX2Z-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aanvuller type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer A type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfbediener ruwbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie instructeur B type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekister-betonneerder type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014035144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie barman type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie metselaar type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kelner type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ijzervlechter type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013036214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat de waarborgverlening voor de stimulering van microfinanc type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013207031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, wat het maximaal toegekende subsidiebedrag voor een kunstgrasveld specifiek voor hockeysport betreft, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 be type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013036229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013036174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013036171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013206893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openba type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013207033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerki type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkelner type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpbarman type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035125 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie machinaal houtbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2013036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn,

decreet

type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning type decreet prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013206973 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerh type decreet prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013206972 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, ondertekend in Brus type decreet prom. 29/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206975 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs type decreet prom. 29/11/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014035284 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs van 3 septembe type decreet prom. 29/11/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013206974 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012
^