B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035214 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Stad Oostende

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 631 type omzendbrief prom. 02/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 630
^