B.S. Index van de afkondigingen van 3 januari 2014

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde offic
^