B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2014 pub. 20/08/2015 numac 2015000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders. - Duitse vertaling type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement type wet prom. 07/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 07/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014009019 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/2014 pub. 27/01/2014 numac 2014009018 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan Brussels Airport Company, houder van de exploitatielicentie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, voor de ondersteuning van infrastructuur inzake beveiliging type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 05/06/2015 numac 2015000303 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel. - Officieuze coördinatie in het D type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014018031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die on type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 24/01/2014 numac 2014018021 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 17/01/2014 numac 2014024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1997 betreffende maximumgehalten aan bepaalde contaminanten in voedingsmiddelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot vaststelling van maximale gehaltes aan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2014 pub. 09/01/2014 numac 2013000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 07/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw

document

type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014035339 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014201701 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 07/01/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014202410 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^