B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 19/02/2018 numac 2018010795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties . - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

bericht

type bericht prom. 28/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014018042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van

erratum

type erratum prom. 28/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Erratum
^