B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014009077 bron federale overheidsdienst justitie Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken type wet prom. 14/02/2014 pub. 25/09/2015 numac 2015000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken. - Duitse vertaling type wet prom. 14/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014003084 bron federale overheidsdienst financien wet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2013 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de omkadering bij type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002 betref type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van de aanvullende sociale voordel type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaa type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 va type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014200613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid m type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 b type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-201 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenh type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar in het inplant type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van risicogroepen in de ondernemingen waar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werkne type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de productie van de potgrond, schors en bodemverbetere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het manueel oogsten van tuinbouwproducten type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-201 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 20 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van persone type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conve type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten g type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 03/08/2016 numac 2013207075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedri type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het thermisch verzinken, gelegen op het grondgebied van Ouffet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden w type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de glasbedrijven, gelegen in Sambreville en die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbei type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Morlanwelz en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële voertuigen, combinaties, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw die ressorteren onder het Paritair Subcomité type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014007071 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van een lid van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de wijziging van de bijzondere collectieve ar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2013 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 24/07/2014 numac 2013207167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014200324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak zeevisserij type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201330 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende bepaling van het bedrag voor het jaar 2014 van de basisdotatie bedoeld in het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014200643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035218 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's' type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009119 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 205.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 5, 6 en 7 van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één statutair personeelslid van het agentschap Jongerenwelzijn aan het agentschap Kind en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de SALK-provisie van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014201947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van h type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van drie statutaire personeelsleden van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één contractueel personeelslid van het agentschap Kind en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire en twee contractuele personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 12, 22 en 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwi type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014201523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht en de herbestemming van de vastleggingen 00.033.285 en 00.033.286 genomen op de begroting van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid van het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking aan het Departement internationaal Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035265 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035264 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend op 25 juni 2012 type decreet prom. 14/02/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035294 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014003102 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 634. - Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

bericht

type bericht prom. 14/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn

document

type document prom. 14/02/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014029347 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid, vlaamse overheid, ministerie van de franse gemeenschap, duitstalige gemeenschap, waals gewest en brussels hoofdstedelijk gewest Akkoord inzake de samenwerking van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten op het gebied van wetenschapsbeleid

erratum

type erratum prom. 14/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014035257 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor K.M.O.'s'. Erratum
^