B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid e type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijziging van een subsidie van 300.000 EUR aan de gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betref type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 300.000,00 EUR aan de Gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betref type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011246 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid e type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de postdiensten type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014018095 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009122 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modal type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Riga Logistics NV - Magazijn Saeftinghe van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Gesc type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
^