B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective , voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale » type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Hulp voor het Medisch Onderzoek "André Vésale", voor de organisatie van een reeks conferenties "Les midis de Vésale" type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 80 betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

erratum

type erratum prom. 17/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 80 betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Erratum type erratum prom. 17/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014018187 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 29 december 1986 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een re type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^