B.S. Index van de afkondigingen van 24 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014007123 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2014 - Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204859 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204860 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van de organisatieafdelingen 16 en 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014204091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen in 4837 Baelen, Eupener Str. 191

document

type document prom. 24/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014

erratum

type erratum prom. 24/03/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014007255 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Erratum

arrest

type arrest prom. 24/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014003118 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot reorganisatie van de registratiekantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
^