B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie i type koninklijk besluit prom. 26/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014009277 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12, en 15 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van
^