B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035676 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035707 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035885 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014204714 bron waalse overheidsdienst Interpretatieve omzendbrief ter opheffing en vervanging van de omzendbrief van 4 juni 2010 betreffende de definitie van gestationeerd vliegtuig in artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waa
^