B.S. Index van de afkondigingen van 30 mei 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014
^