B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs

erkenning

type erkenning prom. 02/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204737 bron waalse overheidsdienst 35 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB
^