B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014729 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Zinnik, ter hoogte van de kilometerpaal 34.428 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014730 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Masnuy-Saint-Pierre, ter hoogte van de kilometerpaal 44.189 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Masnuy-Saint-Pierre, ter hoogte van de kilometerpaal 44.828 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014732 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 46.130 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014733 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 47.394 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 47.875 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 113, baanvak Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 8.428 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014764 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 113, baanvak Bascoup - Piéton, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 7.673 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014765 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel - Luttre, gelegen te Eigenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 23.890 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014766 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel - Luttre, gelegen te Eigenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 23.450 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Zinnik, ter hoogte van de kilometerpaal 33.575 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014727 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te `s-Gravenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 32.285 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 12/08/2016 numac 2016014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswij type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Albert Jacquard »

erratum

type erratum prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

arrest

type arrest prom. 15/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014003319 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van een Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
^