B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014007346 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de steden of gemeenten die in aanmerking komen voor de toekenning van het erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" met een bijpassend herinneringslint type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014018319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van gebieden bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d
^